Rządowy program Radosna Szkoła

Radosna Szkoła, to program stanowiący element planowanej w polskiej edukacji reformy, która w szerszej perspektywie ma dążyć do podniesienia poziomu efektywności nauczania oraz zapewnienia w szkołach radosnej, przyjaznej atmosfery, tak w czasie zajęć, jaki i poza nimi.

Dla programu Radosna Szkola dopelnieniem dzialan skupionych na dbałosci o harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci jest umożliwienie im swobodnego korzytania ze szkolnych placów zabaw. Bezpieczne, odpowiednio wyposażone i oznakowane obiekty sportowe, to dodatkowa okazja do podejmowania aktywnosci ruchowej, doskonalenia umiejetności motorycznych oraz promowania nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na swieżym powietrzu.
Właśnie taki obiekt powstał w naszej szkole:Plac zabaw