Projekt „Dobre kształcenie-lepszy start zawodowy II”

 

Projekt „Dobre kształcenie-lepszy start zawodowy II” realizowany jest przez Powiat Świecki w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego realizowany jest w latach 2010 – 2012.

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału uczniów szkół zawodowych, niezbędnego do przyszłego zatrudnienia. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój kompetencji kluczowych kobiet i mężczyzn, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie zachowaniom niepożądnym oraz podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów.

Oferta skierowana jest do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych i Techników wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.

W ramach Projektu prowadzone będą zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,  z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia specjalistyczne.

Całkowity koszt projektu: 659.941,00 zł, w tym środki z Europejskiego Fundusz Społecznego- 560.949,85 zł, środki z Budżetu Państwa – 14.848,67 zł oraz środki własne – 84.142,48 zł.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu w ramach Projektu przewiduje się realizację zajęć dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w zakresie: 

·         doradztwa zawodowego dla 17 uczniów Więcej

·         stylizacji paznokci dla 6 uczniów Więcej

·         prac malarsko – tapeciarskich dla 6 uczniów WięcejOpracowanie: mgr Ewa Zacharska