Platforma przyschodowa już działa ...

W pierwszym tygodniu września zamontowano w naszej szkole platformę przyschodową.
Inwestycja, której łączna kwota wyniosła 73. 078, 00zł. została dofinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 35. 000, 00zł. Pozostałą kwotę pokryto ze środków własnych Powiatu Świeckiego.

       
 

Do realizacji przedmiotowego zadania Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

Wykonawcą podestu była firma WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5. 

Platforma ułatwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi piętrami, została zamontowana z myślą o uczniach z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownicy Zespołu zostali przeszkoleni i przygotowani do korzystania z platformy.