Rakowi wspak.
Dnia 7 kwietnia 2014 r., z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, organizowany był Dzień RAKOWI WSPAK.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Choć w tym roku tematem przewodnim były choroby przenoszone przez wektory nasza społeczność widziała konieczność przybliżenia problemu chorób nowotworowych.
Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że zachorowania na raka będą w najbliższych latach rosły w ogromnym tempie. Oznacza to, że w XXI wieku rak stanie się głównym zabójcą ludzi. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie.
Odpowiedni styl życia, zbilansowana dieta mogą nie tylko znacznie zmniejszyć ryzyko rozwoju już istniejącej choroby. Zachowanie zdrowia i profilaktyka wielu chorób w dużym stopniu zależy od prowadzonego trybu i stylu życia. Wiele elementów stylu życia zależy od nas samych, od nas zależy czy to co robimy sprzyja zachowaniu zdrowia, czy też jest zachowaniem anty zdrowotnych.
Rozpoczęcie imprezy odbyło się na sali gimnastycznej, Pani dyrektor Małgorzata Błaszkiewicz powitała całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości. Następnie odbyły się zajęcia w dwóch grupach.
9.00 – 10.30 zajęci profilaktyczne,
I GRUPA - przedszkole, szkoła podstawowa, nauczania indywidualne – górny hol szkolny.
1. Gimnastyka poranna.
2. Omówienie zasad zdrowego stylu życia oraz przyczyny zachorowań.
3. Wprowadzenie do zajęć plastycznych, podział i praca w grupach.
4. Zajęcia plastyczne, pomiar ciśnienia.
5. Pokaz sprzętu ratującego życie, Karetki Pogotowia Ratunkowego.
6. Podsumowanie zajęci, prezentacja prac.
II GRUPA - gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, publiczna szkoła przysposabiająca do pracy nauczania indywidualne – sala gimnastyczna
1. Prezentacja multimedialna.
2. Prelekcja zaproszonych gości.
Amazonki Ziemi Świeckiej
Pan Jerzy Wójcik,
Pan Marek Kiełpiński
3. Kodeks walki z rakiem.
4. Ćwiczenia praktyczne na fantomach kształtujące umiejętność prawidłowego samobadania piersi.

10:30 Pani Dyrektor podsumowała przeprowadzone zajęcia następnie przedstawiła, zasługi dla szkoły i harcerstwa zmarłej pani wice dyrektor Joanny Dworzeckiej-Miszkiewicz.
Dzień RAKOWI WSPAK zakończył się marszem całej społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi gośćmi ulicami (Szkoła -ul. Paderewskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury, Aleje Jana Pawła II – Szkoła) JAKO WYRAZ PAMIĘCI O ASI.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Rakowi Wspak przekazujemy:

Amazonkom Ziemi Świeckiej
Panu Jerzemu Wójcikowi,
Panu Markowi Kiełpińskiemu
Pogotowiu Ratunkowemu
Straży Miejskiej
Pani Dominice Faleńczyk

Organizatorzy:
Beata Mandziuk
Monika Dittmann

Osoby wspomagające:
Ewa Zacharska
Jarosław Glamowski
Beata Skorupska
Edyta Opiela
Emilia Janke – Sutkowska
Ewa Słupecka
Aurelia Kiełpińska
Hanna Chmurzyńska
oraz wszyscy wychowawcy klas

DSC09849
DSC09887
DSC09900
DSC09906
DSC09908
DSC09916
DSC09922
DSC09924
DSC09934
DSC09938
DSC09942
DSC09945
DSC09953
DSC09967
DSC09974
Pokaz zdjęć
Generated by iWebAlbum
loading