BIBLIOTEKA SZKOLNA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1
W ŚWIECIU


biblioteka„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia,
solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II

biblioteka

Biblioteka szkolna w ZSS nr 1 w Świeciu składa się z jednego pomieszczenia:

wypożyczalni połączonej z czytelnią
i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

W bieżącym roku szkolnym biblioteka ma 164 czytelników:
116 uczniów oraz 45 nauczycieli i 3 pracowników administracji szkoły.

W pomieszczeniu biblioteki eksponowane są wystawki książek poświęcone autorom, a także gazetki okolicznościowe.

Księgozbiór biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu liczy 2544 woluminów i składa się z:
- księgozbioru podręcznego: bogaty wybór słowników i encyklopedii,
- księgozbioru głównego: lektury szkolne, literatura dziecięca i młodzieżowa, księgozbiór nauczyciela – literatura pedagogiczna,
- zbiorów specjalnych: płyt VHS, DVD.
- czasopism pedagogicznych i młodzieżowych.

W czytelni są warunki do cichej pracy codziennie
w godzinach pracy biblioteki.
W czytelni zgromadzony został księgozbiór podręczny.
Są to encyklopedie, słowniki, poradniki, albumy, atlasy,
a także książki naukowe.

Uczniowie mogą z nich korzystać na miejscu.

biblioteka

Plan pracy biblioteki szkolnej:

planNasza szkoła w bieżącym roku szkolnym zgłosiła akces do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej
"Książki naszych marzeń"
.Szczegółowe cele programu to:
- doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata; - promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;
- wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów - atrakcyjnych dla nich;
- urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
- rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
- rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

biblioteka


Program "Książki naszych marzeń" promuje czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Książka w szkole podstawowej ma zupełnie inną rolę niż książka na kolejnych etapach edukacyjnych. Od tego z jaką lekturą, budzącą zainteresowanie czy nie, uczeń zetknie się w szkole podstawowej, zależy to, czy będzie chciał czytać w dorosłym życiu. Książki wybierane dla uczniów szkół podstawowych powinny więc rozbudzać ciekawość ucznia, wciągać, inspirować, wdrażać nawyk czytania.

biblioteka


W ramach programu "Książki naszych marzeń" biblioteka szkolna otrzymała środki finansowe, za które zakupiono książki dla dzieci i młodzieży – nowości na rynku wydawniczym o które prosili uczniowie szkoły podstawowej oraz klasykę literatury dziecięcej na kwotę: 997 zł.

Nowości książkowe budzą wielkie zainteresowanie wśród uczniów, którzy chętnie je wypożyczają. Książki szybko "znikają" z półek. Uczniowie szkoły podstawowej przychodzą również w czasie przerw, aby usiąść wygodnie i poczytać. Bardzo cieszy widok dzieci, którym czytanie sprawia wielką przyjemność. Na bieżąco według harmonogramu prowadzone są również lekcje biblioteczne w oparciu o książki zakupione w ramach wspomnianegoprogramu rządowego "Książki moich marzeń".