Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu   Logo szkoły

DYREKCJA ZSS Nr 1


Dyrektor
Dyrektor Zespołu
mgr Małgorzata
e-mail: [email protected]

w-ce Dyrektor
Wicedyrektor
mgr inż. Ewa
e-mail: [email protected]

Wicedyrektor
mgr Anna
e-mail: [email protected]

Zespół liczy pięć oddziałów przedszkola, dziewięć oddziałów szkoły podstawowej, dwa oddziały gimnazjum, jeden oddział szkoły branżowej oraz dwa oddziały szkoły przysposabiającej do pracy. Szkoła Podstawowa nr 6 mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu skupia trzy oddziały szkoły podstawowej i jeden oddział gimnazjum.Zobacz również Ubiór dziecka do szkoły


Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1:

- Metoda Ośrodków Pracy
- Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
- Metoda Dobrego Startu
- Metoda EEG Biofeedback
- Metoda Tomatisa
- Metoda F. Affolter
- Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
- Metoda Neurolingwistycznego Programowania
- Metoda behawioralna
- Metoda 18 struktur wyrazowych
- Programy rozwijające percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horne
- Elementy metody usprawniającej myślenie matematyczne E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- Programy Aktywności "Świadomość ciała, kontakt i komunikacja"- M. i Ch. Knill
- Elementy metod socjoterapeutycznych
- Elementy metody G. Domana
- Trening Zastępowania Agresji

Z dziećmi pracują nauczyciele oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci. Specjalistyczną pomoc oferuje też pedagog i logopeda.
W szkole prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rewalidacji indywidualnej. Uczniowie korzystają również z basenu, gdzie podejmują naukę pływania.


Zespół Szkół Specjalnych jest placówką wyposażoną w specjalistyczne gabinety do nauczania indywidualnego, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce specjalistyczne, gabinet logopedyczny, pedagoga szkoły jak i pielęgniarki.

Uczniowie korzystają z pracowni gospodarstwa domowego, pracowni stolarskiej, technicznej, komputerowej, siłowni, sali gimnastyki korekcyjnej, sali gimnastycznej.
W szkole funkcjonuje stołówka oraz świetlica szkolna, która w godzinach rannych i popołudniowych zapewnia uczniom opiekę i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.