Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy III

     W Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu jest realizowany Projekt „Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy III”. Realizacja w/w jest przewidziana na lata 2011-2013 w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki, wdrażany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
     Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału uczennic i uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie jakości kształcenia w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych w Powiecie Świeckim w latach 2011 - 2013. Wsparcie przyznawane jest w formie umożliwienia uczennicom i uczniom udziału w poszczególnych typach zajęć, realizowanych w ramach Projektu.
     W Zespole Szkół Specjalnych uczennice i uczniowie uczestniczą w następujących typach zajęć:
- Kurs wózków jezdniowych
- Kurs wizażuRegulamin