Typy zajęć przewidziane do realizacji  w ramach projektu
„ Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy IV”
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

 

LP.

Typ zajęć

Rodzaj

Termin

1.      

 

Wyjazdowe zajęcia
z zakresu kompetencji kluczowych (tydzień)

 

Język angielski
Kompetencje matematyczne

Przedsiębiorczość
Kompetencje informatyczne

Kompetencje społeczne

 

 

Wakacje 2013

Wakacje 2014

2.      

 

Specjalistyczne
 z udziałem firm zewnętrznych

 

1. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

 

2. Prawo jazdy kategorii B

 

 

I-VI 2014

 

 

III 2013 – VI 2014

3.      

 

Staże i współpraca

 

Miesięczny staż zawodowy
za który uczestnik otrzyma 1500,00 zł

 

 

Wakacje 2013

Wakacje 2014

 Informacja o zajęciach zrealizowanych w ramach Projektu
"Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy IV"
realizowanego przez Powiat Świecki w latach 2013-2014
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Ośrodku Wypoczynkowym
"Perła Borów" w Tleniu; 8 uczestników. (2013)
2. Kurs Prawo jazdy kat. B; 4 uczestników. (2013)
3. Staż zawodowym z doradztwem zawodowym; 3 uczestników. (2013)
4. Kurs Prawo jazdy kat. B; 4 uczestników. (2014)
5. Kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych; 5 uczestników. (2014)
6. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Kujawsko-Pomorskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy; 8 uczestników. (2014)
7. Staż zawodowym z doradztwem zawodowym; 5 uczestników. (2014)