Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

kształci w swoich murach uczniów z całego powiatu świeckiego.

Do naszego gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują ogólną podstawę programową. Metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, dzięki czemu uczniowie przyswajają wiedzę i umiejętności bez stresu, odnosząc sukcesy.
Liczba uczniów w klasie nie przekracza 16 osób.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym kształcą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych, w których liczba osób nie przekracza 10 osób.

W Gimnazjum są obecnie:
- zespół dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
     - Klasa II-III – wychowawca Jarosław Glamowski,
- dwa zespoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:
     - Klasa II-III AE – wychowawca Hanna Brózdowska,
     - Klasa II-III BE – wychowawca Katarzyna Cieślik.

W szkole realizowane są ponadto dodatkowe zajęcia:
- korekcyjno-rewalidacyjne,
- dydaktyczno - wyrównawcze,
- gimnastyki korekcyjnej,
- logopedyczne,
- terapii EEG - Biofeedback,
- stymulacji audio - psycho - lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa,
- terapii integracji sensorycznej,
- kółek przedmiotowych,
- kółek zainteresowań,
- inne, wynikające z potrzeby uczniów i ich rodziców.

Nasza placówka wyposażona jest w:
- pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
- bibliotekę multimedialną,
- świetlicę,
- stołówkę,
- gabinet logopedyczny,
- gabinet pielęgniarki szkolnej,
- gabinet stymulacji audio - psycho - lingwistycznej (Tomatis),
- pracownię EEG - Biofeedback,
- salę integracji sensorycznej (SI),
- salę Doświadczania Świata,
- salę gimnastyczną.

Organizujemy nauczanie indywidualne w domu lub w szkole dla uczniów mających takie wskazania z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.