KOŁO LOGORYTMICZNE

 

Zajęcia logorytmiczne odbywają się jeden raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.
W zajęciach uczestniczą uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych na poziomie szkoły  podstawowej.

Nauczyciel prowadzący zajęcia -  logopeda mgr Joanna Wernik.

Cel nadrzędny zajęć:

Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia (intelektualnego, fizycznego, estetycznego).

Cele szczegółowe:

-          rozwijanie kompetencji komunikacyjnej (umiejętności uważnego słuchania innych, rozumienia drugiej osoby, budowania wypowiedzi),

-          doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

-          doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i zabawy z rówieśnikami,

-          rozwijanie zasobu pojęć ,

-          rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

-          podnoszenie sprawności fizycznej, zaspokojenie potrzeby ruchu i wydatkowania energii

 

Zadania:

1.      Ćwiczenia rytmiczne:

- wykonywanie elementarnych podstaw ruchu - postawa stojąca, siad (skrzyżny, klęczny, rozkroczny), chód (przodem, tyłem, bokiem, ze wspięciem na palce, na piętach), bieg (rytmiczny, z unoszeniem kolan, z wymachem nóg do tyłu), skoki (obunóż, na jednej nodze, przeskoki), obroty (dookoła własnej osi, w kółeczkach),

- dostosowywanie rodzaju ruchu do słyszanej muzyki,

- próby naśladowania rytmu melodii w różny sposób: klaskaniem, tupaniem, grą na instrumentach muzycznych (np. bębenek)

2.      Ćwiczenia dynamiczne (określające siłę natężenia dźwięku "głośno-cicho"):

- określanie natężenia siły dźwięku ("głośno-cicho"),

- prawidłowe reagowanie ruchem na zmiany dynamiki w muzyce,

3.      Ćwiczenia na wyczucie tempa (agogiczne):

- określanie tempa muzyki ("wolne-szybkie"),

- przystosowywanie swoich ruchów do tempa muzyki

4.      Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne:

- nauka wydychania powietrza przez usta, np. dmuchanie na skrawki papieru;

- wydłużanie fazy wydechu i nauka regulacji gospodarowania powietrzem, np. zawody - czyja piłeczka ping-pongowa dłużej się toczy,

- ćwiczenia oddechowo-artykulacyjne,

- odczuwanie przyjemności i uspokojenia podczas relaksacji

5.   Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (język, wargi, żuchwę, podniebienie miękkie)

 6.       Ćwiczenia hamujące i pobudzające:

- prawidłowe reagowanie ruchem (np. baczność) na elementy hamujące (np. przerwa w muzyce) oraz na część pobudzającą (pojawienie się muzyki) - marsz dzieci po linii koła

7.      Ćwiczenia słuchowe:

-  rozpoznawanie źródła dźwięku, np. przelewanie wody w kubeczkach, szelest papieru;

- rozpoznawanie odgłosów różnych rzeczy potrząsanych w zamkniętym pudełku (guziki, groch, kasza);

- rozpoznawanie odgłosów instrumentów muzycznych, np. bębenek, grzechotka, trąbka, kołatka;

- szukanie źródła dźwięku, np. szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika;

- różnicowanie i naśladowanie głosów zwierząt, pojazdów, zjawisk przyrody (dźwięki odtwarzane z taśmy magnetofonowej);

- rozpoznawanie poszczególnych osób po głosie,

- ćwiczenia słuchu fonematycznego (np. podział wyrazów na sylaby)

8.      Ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie ciała i przestrzeni:

- wskazywanie i nazywanie poszczególnych części ciała i kierunków w przestrzeni,

- rozwijanie świadomości prawej i lewej strony ciała

9.      Ćwiczenia słowno-rytmiczne

- rytmizowanie mowy (np. imiona kolegów) wykorzystując instrumenty muzyczne (bębenek, grzechotka),

- rymowanki, wyliczanki, wierszyki

10.  Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

- Odtwarzanie  ruchem (np. palcem, ręką, ołówkiem) wzoru graficznego w rytmie jednocześnie śpiewanej piosenki,

11.  Ćwiczenia rozwijające zasób słownictwa - zabawy tematyczne; zabawy konstrukcyjne; oglądanie ilustracji, książek, czasopism; zabawy słowne - zagadki, rymowanki, wyliczanki, wierszyki, piosenki dziecięce; zabawy w teatrzyk; zabawy dydaktyczne - domino, puzzle, nawlekanki; ćwiczenia ortofoniczne.
 

Opracowanie: mgr Joanna Wernik