"MAMMA MIA"


Koło taneczne "MAMMA MIA" istnieje od września 2012 r.
Występy w szkole.


Do zespołu należą uczennice z klas I-III szkoły podstawowej.

Spotkania uczestników odbywają się raz w tygodniu i stanowią formę zajęć pozalekcyjnych.

Uczennice ćwiczą pod kierunkiem nauczycielki Agnieszki Walendziak.                                            


   Podczas spotkań uczennice doskonalą poczucie rytmu, uczą się współpracy w grupie oraz aktywnego i racjonalnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

 

    Dzieci uczą się tańców regionalnych oraz układów tanecznych do wybranych utworów disco. Zespół uatrakcyjnia wiele uroczystości szkolnych. Bierze udział w licznych konkursach wewnątrzszkolnych oraz na forum społeczności lokalnej.

    Zespół zdobył główną nagrodę podczas szkolnych obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie.  

Co roku uczestniczymy w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej – Gala Talentów.