Jan Paweł II patronem naszej szkoły               Jan Paweł II

Jan Paweł II

Uroczyste nadanie imienia odbyło się 16.10.2007r.

Dzień 16 października w kolejnych latach będzie obchodzony jako Święto Szkoły i Patrona.

Wybór patrona

Jan Paweł II            Jan Paweł II

Wybierając, w drodze referendum, Jana Pawła II na Patrona naszej placówki oczywistym stał się fakt ustalenia odpowiedniej daty podwójnej uroczystości.
16-ty października, dzień wyboru Polaka na Ojca Świętego stał się oczywistym wyborem.

Wybór Patrona był dla nas sprawą ogromnej wagi, podjęta decyzja jest głęboko przemyślana i wyraża oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców. Noszenie przez szkołę imienia Jana Pawła II jest i będzie dla nas największym zaszczytem, oby dalsze poczynania społeczności
Zespołu Szkół nr 1 utwierdziły wszystkich w tym przekonaniu.

Nadanie imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu


1 września 2007 roku po raz 40-ty zadzwonił dzwonek inaugurujący Nowy Rok Szkolny.
To już czterdzieści lat minęło od chwili powołania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6.
Z tej okazji połączono obchody 40-lecia i nadania imienia.

Przebieg uroczystości

Ten wyjątkowy dzień rozpoczęła o godzinie 10.00 msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Józefa. Podczas mszy świętej został poświęcony sztandar z wizerunkiem Patrona, który otrzymała jako pierwsza Szkoła Podstawowa nr 6 w 40-tą rocznicę powstania. We mszy św., oprócz zaproszonych gości, wzięły udział również poczty sztandarowe ze szkół należących do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Następnie wszyscy wrócili do budynku szkolnego, gdzie kontynuowano obchody święta. Uroczyste powitanie zaproszonych gości, prezentacja sztandaru oraz ślubowanie przedstawicieli wszystkich klas szkoły podstawowej odbyły się na sali gimnastycznej.

Po ślubowaniu odbyła się część artystyczna, ściśle związana z sylwetką Patrona. W salach i na korytarzach zorganizowano wystawy, przygotowano również prezentację multimedialną związaną z osobą Jana Pawła II.

Jan Paweł II            Jan Paweł II

Na koniec gali nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, umieszczonej w holu głównym budynku, na której widnieje napis:

Na pamiątkę nadania imienia Jana Pawła II szkołom tworzącym Zespół Szkół nr1. 16.X.2007r.

Obchody tak ważnego dla społeczności szkolnej święta zakończył bankiet okolicznościowy. Wszyscy przybyli na uroczystość goście otrzymali kalendarze zaprojektowane specjalnie z okazji nadania imienia.

Jan Paweł II