Zestawienie podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na rok szkolny 2018/2019
UWAGA! Podręczniki dla klasy I Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy II Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy III Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy V Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy VI Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy VII Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy VIII Szkoły Podstawowej zapewnia szkoła.
UWAGA! Podręczniki dla klasy III gimnazjum zapewnia szkoła.

Zestawienie podręczników dla klasy I szkoły branżowej: podręczniki

Zestawienie podręczników dla klasy II szkoły branżowej : podręczniki
Zestawienie podręczników dla klasy III zawodowej: podręczniki