Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy"Za życiem"


...

      W ramach rządowego programu "Za życiem" od 23 listopada 2017 r. na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Starostą Świeckim, przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, działa Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

      Głównym założeniem ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. Dziecko zostanie objęte pomocą specjalistów w zależności od jego potrzeb, jak i potrzeb jego rodziny. Rodzicom udzielana będzie fachowa informacja dotycząca ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowane działania pozwolą w pełni wykorzystać dostępne usługi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

      Grupą docelową są dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wy stępują wybrane schorzenia wg ICD – 10. (International Classification of Diseases and Related Health Problems rev. 10. - Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10.)

      Sposobem realizacji jest podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, które mają bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.


... ...


      Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zatrudnia specjalistów:
•rehabilitantów,
•oligofrenopedagogów,
•psychologa,
•logopedów,
•terapeutów integracji sensorycznej,
•terapeutów stosowanej analizy zachowania.

      Zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne czy spotkania są prowadzone w formie indywidualnej, grupowej a także w postaci konsultacji z lekarzami specjalistami. Godziny będą przyznawane w zależności od potrzeb i możliwości ośrodka.


      Zasady rekrutacji:
Dzieci będą przyjmowane na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu wydawanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na wniosek rodziców. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

      Koordynatorem ośrodka jest wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pani Ewa Zacharska. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (052) 33 300 86 lub pisząc na mail’a: [email protected]