Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1
im. Jana Pawła II w ŚwieciuSzkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 im. Jana Pawła II powstała w 2005 roku. Jej uczniami są absolwenci gimnazjum a także absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


Przygotowanie do Pracy

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy.

Edukacja uczniów oparta jest o:
1. autorskie programy mgr Jadwigi Rojewskiej
a) "Funkcjonowanie osobiste i społeczne w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z deficytami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym"
b) "Przysposobienie do pracy w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z deficytami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym"
2. Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne,
3. utrwalanie i pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole podstawowej i gimnazjum,
4. praktyki uczniowskie mające na celu sprawdzenie umiejętności organizowania warsztatu pracy, ponoszenie odpowiedzialności za swoja pracę, wykonywania zleconych przez pracodawcę zadań
5. zapoznanie z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne oraz prawami osób niepełnosprawnych,
6. uświadomienie i zaakceptowanie swoich ograniczeń, wyeksponowanie zalet i możliwości.
7. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i terapeutyczne,
8. pracę z poradnikiem "To warto wiedzieć".

Aktualnie wychowawcami klas są: I-III PPa mgr Marzanna Królewicz, I-III PPb mgr Małgorzata Wieczorek.

opracowała:
mgr Jadwiga Rojewska