Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 6 października 2015 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mogli głosować na jednego spośród 6 kandydatów. Wybory były poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Kampania wzbudziła bardzo dużo emocji wśród głosujących. Ubiegający się o funkcję przewodniczącego SU włożyli sporo pracy w kampanię, czego efektem były wykonane plakaty czy ulotki wyborcze.

Wybory odbyły się według przyjętej ordynacji wyborczej. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów sprawowała Szkolna Komisja Wyborcza, w składzie: przewodniczący oraz 3 członków (przedstawiciel Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej). Po zakończonych wyborach odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej i liczenie głosów.

Największe zaufanie i poparcie wśród uczniów zdobyli:
Patrycja Kozłowska - 60 głosów
Wiktoria Byrszel - 45 głosów
Joanna Wiśniewska - 16 głosów

Nowy skład zarządu SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO przedstawia się następująco:

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PATRYCJA KOZŁOWSKA

Z - CA PRZEWODNICZĄCEJ
WIKTORIA BYRSZEL

SKARBNIK
JOANNA WIŚNIEWSKA

Mamy nadzieję, że członkowie Samorządu Uczniowskiego dotrzymają swoich obietnic i będą dobrze rządzić naszą szkołą.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr K. Cieślik
mgr E. Opiela