Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
im. Jana Pawła II w Świeciu1 września 1999 roku rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. W pierwszym roku swojego istnienia szkoła ta kształciła w zawodzie drukarz, w oparciu o współpracę z drukarnią p. Mirosława Gzelli w Laskowicach, gdzie uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu. W kolejnych latach szkoła kształciła i kształci nadal również w innych zawodach. Wynika to z aktualnych potrzeb zgłaszanych przez uczniów. We wrześniu 2017 roku szkoła zawodowa została przekształcona w szkołę branżową.


Szkoła branżowa przygotowuje uczniów do zawodu:


drukarz; cukiernik; elektryk; fotograf; kucharz; lakiernik; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; piekarz; wędliniarz; stolarz; fryzjer; murarz-tynkarz; rolnik; pracownik pomocy obsługi hotelowej; monter zabudowy i robót wykonczeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych; sprzedawca.