Dokumentacja
Statut szkoły

Statut Przedszkola Specjalnego

Regulamin Szkolny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Obszary wychowawcze

Koncepcja Pracy Szkoły

Program Rozwoju Szkoły

Regulamin Przyznawania Stypendium